Registers

CRKBO_InstellingCRKBO registratie

Bureau Meesterschap is opgenomen in het register CRKBO. Deze toekenning is verkregen naar aanleiding van een audit, uitgevoerd door een onafhankelijke organisatie (CPION).


logo-sna-fc-def-cNEN 4400 gecertificeerd

Sinds 14-02-2017 is Bureau Meesterschap opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) als gecertificeerde onderneming en voldoet hiermee aan de normen zoals vastgelegd in NEN 4400-1. Halfjaarlijks vindt hierop een externe controle plaats om de kwaliteit te waarborgen en de certificering te kunnen continueren. Wanneer u gebruik maakt van de tijdelijke inzet van interim-professionals van Bureau Meesterschap, is er geen sprake van inleners- en ketenaansprakelijkheid; als gecertificeerde onderneming maken wij gebruik van een goedgekeurde modelovereenkomst bij het inlenen van zzp’ers. De Stichting Normering Arbeid (www.normeringarbeid.nl) houdt bij welke ondernemingen NEN 4400-1 gecertificeerd zijn.


PHBO logo fc kopieCPION Registeropleiding

Alleen opleidingen die voldoen aan strenge kwaliteitscriteria, komen in aanmerking voor het predikaat ‘Registeropleiding’ en worden opgenomen in het CPION Register. Deelnemers die met goed gevolg deelnemen aan deze Registeropleidingen, worden opgenomen in het Abituriëntenregister en ontvangen een officieel, erkend diploma of certificaat. Registeropleidingen van Bureau Meesterschap:


 

logo-registerRegisterleraar.nl

Registerleraar.nl is een register van, voor en door leraren in het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs. Met uw registratie geeft u aan dat u bevoegd en bekwaam bent en investeert in uw professionele ontwikkeling. U draagt bij aan een sterke beroepsgroep. Laat zien wat je waard bent. Sta in het register. Gevalideerd door registerleraar.nl:


schoolleidersregister-poSchoolleidersregister PO

Schoolleidersregister PO is een onafhankelijke organisatie die wordt gedragen door de AVS (Algemene Vereniging van Schoolleiders), de onderwijsvakbonden AOb en CNV Onderwijs en de werkgeversorganisatie PO-Raad. De Stichting Schoolleidersregister PO is opgericht om het beroep van schoolleider in het primair onderwijs te versterken, verder te professionaliseren en om schoolleiders daarbij op verschillende manieren te faciliteren. Altijd samen met de beroepsgroep, op basis van bestaande kennis en goede voorbeelden uit de praktijk. Schoolleidersregister PO bouwt daarbij aan een nieuw beroepsregister voor schoolleiders in het primair onderwijs. Met de ontwikkeling en instandhouding van het beroepsregister wil Schoolleidersregister PO de beroepsgroep versterken en verdere professionalisering stimuleren. Opgenomen in het Schoolleidersregister:


Delen op Social Media

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone