Training & Opleiding

Bureau Meesterschap biedt trainingen en opleidingen aan. Wij werken altijd vraaggestuurd. Dat betekent dat u vooraf een gesprek voert met de beoogd uitvoerder. We gaan ook op zoek naar de vraag achter de vraag. Wat is er echt nodig? Zo maken we een traject op maat, passend bij uw school en passend bij uw wensen. Zo werken we efficiënt en doelgericht. Trajecten duren niet onnodig lang. We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen.

Al onze trainingen en opleidingen zijn praktisch gericht en bieden inspiratie voor de les van morgen. Onze opleidingen bieden een programma waarmee u ook een certificaat of diploma behaalt.

Onderwerp

Maak uw keuze uit onderstaand aanbod

Observeren en Coachen voor coördinatoren Verdiepingstraining Post-HBO voor Reken- en Taalcoördinatoren en Specialisten Jonge Kind. Leerkrachten ondersteunen in het dagelijks werk in de klas is een waardevolle en dankbare taak van een inhoudelijk specialist. Elke leerkracht, of je nu een…

 

Sociaal Emotioneel Leren: Module I: Groepsvorming bij de start van het schooljaar, Module II: Kindgesprekken, Module III: Oudergesprekken

 

Auditor in Education (Post-HBO). De opleiding tot ‘Auditor in Education’ is gecertificeerd als registeropleiding Post-HBO (CPION). Voor het onderwijs is dit, tot op heden de enige erkende auditopleiding onderwijs in Nederland. Deze driejarige opleiding is onderdeel van het AuditCentrum van…

 

Auditor in Education deel 1. Vergroten eigen deskundigheid. Inschatten van inspectieproof zijn! De opleiding Auditor in Education deel 1 is een must voor iedere schooldirecteur. Naast kennis over de inhoud en samenhang van het nieuwe waarderingskader leert de auditor in…

 

Auditor in Education deel 2 is een verdieping op Auditor in Education deel 1. Thema’s voor de verdieping zijn o.a.: extra begeleiding bij het doen van audits, extra ondersteuning bij het analyseren en auditrapporten meelezen. Vragen over (mis)communicatie met het…

 

Audit-Light. Een spiegel voor directeur en team; kwaliteitsprofiel in beeld In de Audit-Light wordt inzichtelijk gemaakt of u voldoet aan alle criteria en of u het maximale uit uw leerlingen haalt. Ook zal naar voren komen hoe de stand van…

 

Flitsbezoeken PO/SO/SBO. Klassenbezoeken kosten teveel tijd? Dan zijn Flitsbezoeken misschien wel de oplossing. Flitsbezoeken geven u in korte tijd veel informatie over het reilen en zeilen op uw school. U bent snel op de hoogte wat er in de klassen…

 

Tijdens deze cursus leert u wat de juridische eisen zijn, die worden gesteld aan de opbouw van een personeelsdossier in geval van een onvoldoende functionerende medewerker. Het doel van de interventies die gepleegd worden in het geval een leerkracht of…

 

Leer werken met het Bekwaamheidskompas leraar bij het Waarderingskader PO 2017 en de nieuwe CAO-PO. Scholen zullen volgens het nieuwe inspectiekader (2017) systematisch moeten werken aan de ontwikkeling van leerkrachtgedrag. Het Bekwaamheidskompas van Bureau Meesterschap is een gevalideerd instrument dat…

 

Slimmer werken, meer doen met minder werkstress! leanLean management is één van de meest toonaangevende managementfilosofieën binnen het bedrijfsleven. Ook binnen het onderwijs is Lean management in opkomst. Lean gaat over efficiency!