Sociale Veiligheid op school

Oplossingsgerichte pestaanpak

Iedere school neemt Sociale Veiligheid op haar school serieus. Ieder kind, onze zorg!  Vier woorden waar iedere school voor wil staan. Maar hoe geef je dat vorm? Scholen zijn sinds 2015 verplicht een protocol Sociale Veiligheid te hebben op de school. Doel is dat alle kinderen zich kunnen ontwikkelen in een veilige stimulerende omgeving en dat ieder kind met plezier naar school gaat, zich veilig en geborgen voelt op school en met respect wordt behandeld, maar ook andere kinderen en volwassenen met respect behandelt. De leerkracht is de cruciale factor als het gaat om het bieden van een sociaal veilig klimaat. Pestsituaties komen op iedere school voor. Adequaat handelen en allert zijn op signalen, kunnen er voor zorgen dat kinderen zich veilig voelen op school.

Resultaat

De kwaliteit en het vakmanschap van de leerkrachten worden vergroot. Sociale Veiligheid bieden vraagt om inzicht te hebben op het eigen handelen, het geven van positieve aandacht aan alle kinderen, effectief handelen bij opvallend gedrag, het oppikken van signalen, preventief en adequaat ingrijpen, nazorg en monitoring. Ook het uitvoeren van het pestprotocol behoort tot de competenties van de leerkracht. Hiermee blijft de leerkracht iedere dag werken aan een veilig sociaal klimaat en is men scherp op signalen die wijzen op onveilige en pestsituaties.

Voor wie

Scholen die invulling willen geven aan het actief burgerschap en een veilig doorgaand pedagogisch klimaat willen creëren. De implementatie Vreedzame School is voor het gehele onderwijsteam.

Hoe werkt het

De leerdoelen zijn:

 • Positief gedrag stimuleren.
 • Het oplossen van geschillen.
 • Pesten of plagen. Geschillen of ruzie.
 • Welke interventies pas je toe.
 • Wat is ongewenst gedrag en hoe kun je dit ombuigen.
 • No blame aanpak/ oplossingsgerichte pestaanpak.
 • Pestprotocol.
 • Plan sociale veiligheid.

In twee bijeenkomsten worden bovenstaande onderwerpen behandeld. Ook kunt u als school een eigen aanbod aanvragen. Na een intake wordt uw organisatie in kaart gebracht en verwachtingen afgestemd. Gespreksonderwerpen zijn:

 • Hoe is het pedagogisch klimaat in de school?
 • Wat is de visie van uw school en hoe verhoudt zich deze tot het sociale veiligheidsplan?
 • Hoe komt het plan er uit te zien?
 • Welke regels en afspraken zijn er en hoe verloopt de com-municatie met kinderen en ouders?
 • Hoe zorg je voor een goede doorgaande leerlijn?
 • Wat is de gewenste situatie en welke stappen gaan we daarvoor zetten?
 • Hoe zorg je ervoor dat de inzichten en kennis die zijn opgedaan in de training ook werkelijk een plek krijgen binnen de organisatie?

Trainer

Janet Meijer is een ervaren trainer met brede kennis op het gebied van Vreedzame School en Vreedzame Wijk.

Investering

Offerte op maat. De kosten zijn inclusief trainingsmaterialen en certificaat.

Uw trainer

Janet meijer rond

Delen op Social Media

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone