Leidinggeven aan een opbrengstgerichte leercultuur

Leiderschap in de 21e eeuw

Centraal in deze opleiding staat: onderwijskundig leiderschap in een toekomst- en opbrengstgerichte leeromgeving.

Duurzaam verbeteren

In een toekomst- en opbrengstgerichte leeromgeving werkt de schoolleiding samen met leerkrachten aan de duurzame verbetering van de leerresultaten. Vanuit een conceptueel denkkader richt de focus van deze professionals zich primair op het leren van leerlingen. Binnen de mogelijkheden van hun ontwikkelingsperspectief en de bestaande leerlijnen, worden leerlingen uitgedaagd om zelf doelen te stellen en te werken aan het verbeteren van de prestaties. De doelen worden behaald door te leren. Het is de taak van de professional om een cultuur te scheppen waarin wordt geleerd. Er is vertrouwen in de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind, en de leerling wordt zoveel als mogelijk eigenaar van het eigen leerproces.

Verbetercirkel

De opleiding brengt het procesmatig werken met de PDSAVerbetercirkel tot leven in een combinatie van theorie en praktijk. U werkt tijdens de opleiding met een goede theoretische onderbouwing aan de verbetering van de opbrengsten op uw school. Een hulpmiddel hierbij is, samen met de leerlingen stapsgewijs het doorlopen van de PDSA Verbetercirkel. In deze opleiding inventariseert u op allerlei manieren wat u gaat doen in uw rol van leider om opbrengstgericht werken in uw school mogelijk te maken. De opdrachten zijn onderdeel voor het te vormen Meesterstuk. Om aan deze opdracht te kunnen werken worden tussentijds voorbereidende opdrachten verstrekt. Er wordt van u verwacht dat u in het portfolio, de opdrachten en de vaardigheden die u heeft ontwikkelend, opneemt.

De Praktijk

De theorie komt tot leven door direct toepasbare oefeningen. Thema’s waarmee u aan de slag gaat, zijn onder meer:

 • Persoonlijk leiderschap: coachend en moreel leiderschap.
 • Leidinggeven aan veranderingen.
 • Werken met én toepassen van verschillende concepten (bijv. onder- en bovenstroom, Agora-model).
 • Onderzoeksmatig denken en werken.
 • Veranderingen doorgronden: verschillen respecteren en werken met meetbare resultaten.
 • Kennis- en kwaliteitsontwikkeling.
 • Ontwikkeling (of doorontwikkeling) van de school tot een professionele leergemeenschap.

Integraal werken

Opbrengstgericht werken in de klas lukt alleen als de hele organisatie mee doet, van bestuur tot en met de leerling. Dit vraagt om bestuurders, onderwijskundige leiders, leerkrachten en andere professionals die kunnen reflecteren op het eigen handelen, feedback kunnen geven, vragen én ontvangen en de persoonlijke PDSA Verbetercirkel kunnen doorlopen.

Resultaat

Geslaagde kandidaten ontvangen een certificaat, geaccrediteerd door het schoolleidersregister. De opleiding is opgenomen in het Schoolleidersregister PO bij de professionaliseringsthema’s ‘Persoonlijk leiderschap’, ‘Kennis- en kwaliteitsontwikkeling’ (alle deelthema’s) en ‘Leidinggeven aan verandering’. De studiebelasting is in totaal 168 uur, dit komt overeen met 6 ect’s.

Voor wie

De opleiding is bedoeld voor schoolleiders, intern begeleiders, bouw- en locatiecoördinatoren en een ieder die vanuit kwaliteitsdenken het onderwijs wil verbeterenOpbrengstgericht leiderschap moet breed toegankelijk zijn voor schoolleiders en kwaliteitsmedewerkers, waardoor zij in staat zijn de kwaliteit van het onderwijs op een positieve manier te beïnvloeden in het maatschappelijk belang van goed onderwijs. De deelnemer wordt een professionele gesprekspartner van bestuur, het team en van de Inspectie van het Onderwijs.

Hoe werkt het

De opleiding bestaat uit 8 trainingsdagen. De opleiding kan zowel incompany als op persoonlijke inschrijving (open inschrijving) worden gevolgd.

Waar en wanneer

Zwolle (op donderdag) van 09.00 – 16.00 uur

 • 21 september 2017
 • 12 oktober 2017
 • 9 november 2017
 • 30 november 2017
 • 18 januari 2018
 • 15 februari 2018
 • 15 maart 2018
 • 19 april 2018

Trainers

Hans Veldsink, en Pieter Oosterhof van Bureau Meesterschap. Zij zijn ervaren trainers en werkten aan verschillende schoolleidersopleidingen binnen Hogescholen.

Investering

De deelnamekosten open inschrijving zijn € 2.295, -, materiaalkosten € 60,-.

De deelnamekosten incompany zijn € 1.850, – materiaalkosten € 60,-. (minimaal 10 deelnemers)

De opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW.

 

 

 

Uw trainers

hans-en-pieter

Schoolleidersregister

De opleiding ‘Leidinggeven aan een opbrengstgerichte leercultuur’ is als formeel aanbod opgenomen in het Schoolleidersregister PO bij de professionaliseringsthema’s ‘Persoonlijk leiderschap’, ‘Kennis- en kwaliteitsontwikkeling’ (alle deelthema’s) en ‘Leidinggeven aan verandering’. Schoolleiders die deze opleiding hebben gevolgd kunnen hiermee de genoemde thema’s afronden voor hun herregistratie. Zij kunnen het certificaat dat zij na afronding van de opleiding hebben ontvangen, uploaden in het register om hiermee de betreffende thema’s af te ronden.

schoolleidersregister-po

Delen op Social Media

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone