ICT

De 21e eeuw is al begonnen! De vraag is niet óf, maar hóe je ICT inzet  in het onderwijs!

Leerkrachten en schoolleiders zijn veelal opgegroeid en opgeleid in een tijd dat de digitale mogelijkheden anders waren dan nu. 
Het is dan ook begrijpelijk dat de toenemende rol van ICT niet vanzelf zijn plek vindt in het onderwijs. 
Over het algemeen wordt de meerwaarde van technologie geprijsd, maar de werkelijke meerwaarde is niet zo eenvoudig te bereiken als men doet voorkomen.

De ICT trainingen van Bureau Meesterschap verbinden bewezen aanpakken uit het verleden met mogelijkheden van de toekomst. De trainingen sluiten aan bij de laatste ontwikkelingen zonder de realiteit van vandaag uit het oog te verliezen. Het creëren van meerwaarde met ICT ontstaat in concrete situaties. ‘Wat doen we vandaag om morgen een stap verder te zijn?’

 Reclames en mailings schreeuwen om aandacht. De waan van de dag en hypes zoeken hun weg de school in.
 Maar let op! Wat mogelijk is, blijkt niet altijd juist te zijn.

Goede inzet van ICT kenmerkt zich juist door een flinke portie menselijkheid en een onderzoekende houding. Door inzet van evidence-based theorieën over ICT, die ingebed zijn in een onderwijskundige visie, ontstaat succesvol geïmplementeerde ICT.

 Bureau Meesterschap helpt u op de juiste (digitale) weg!

Onderwerp

Maak uw keuze uit onderstaand aanbod

De innovatiewedstrijd! Een activerende en enthousiasmerende wedstrijd waarin vernieuwing vanaf de werkvloer vorm krijgt! Een wedstrijd tussen leerkrachten zorgt voor dynamiek, enthousiasme en veel energie in de school. In deze wedstrijd stellen leerkrachten zichzelf de vraag welke doelen ze in…

 

Eerste stappen naar de 21e eeuw. Veel leerkrachten voelen zich onvoldoende bekwaam om leerlingen digitaal te begeleiden. Jonge kinderen groeien op in een digitale wereld. Zonder drempel klikken, swipen en skypen ze op allerlei verschillende apparaten. Leerkrachten zijn veelal opgegroeid…

 

Individueel advies rond leermotivatie bij leerlingen in de bovenbouw. Nu Passend Onderwijs steeds meer ingevoerd raakt, krijgen scholen te maken met grotere niveauverschillen in de groepen. Vaak heeft dit gevolgen voor het gedrag en de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Leerlingen…

 

Opvoeden in het media-tijdperk. Over social-media/opvoeden in het media-tijdperk/media-wijsheid. Jongeren en ouderen verbinden zich steeds meer via digitale platformen met elkaar. De mogelijkheden van ICT hebben mensen dichter bij elkaar gebracht. Door producten als Facebook, WhatsApp, Snapchat en Pinterest kunnen…

 

Over kinderen die gamen. Bijna alle kinderen spelen Minecraft. Sommige kinderen spelen letterlijk uren per dag. Daarnaast worden ook veel video’s over Minecraft bekeken. Veel ouders en leerkrachten hebben een mening hierover. Deze mening is doorgaans niet gebaseerd op kennis,…

 

Touchscreens in de onderbouw. Na de beamers veroveren nu de touchscreens de Nederlandse klaslokalen. Beamers en digiborden zijn fantastische materialen. Helaas is de functionaliteit in veel klassen beperkt gebleven tot ‘groot TV scherm’. Zelfs de beste materialen hebben introductie en…

 

Verder stappen in de 21e eeuw. Sommige leerkrachten voelen zich onvoldoende bekwaam om leerlingen digitaal te begeleiden. Kinderen groeien op in een digitale wereld. Zonder drempels klikken, swipen en skypen ze op allerlei verschillende apparaten. Leerkrachten zijn veelal opgegroeid en…

 

Visie vormen ten aanzien van ICT. De 21e eeuw is reeds begonnen! Het is geen vraag meer of ICT ingezet wordt op basisscholen. De vraag is hoe jouw school ICT inzet! Succesvolle implementatie van ICT met meerwaarde is geen eenvoudige…

 

Voorlichting over aanschaf en gebruik van dyslexie software. Nu Passend Onderwijs steeds meer ingevoerd raakt, krijgen scholen te maken met grotere niveauverschillen in de groepen. Leerlingen met speciale behoeften vormen een nieuwe groep in de basisschool. Dyslexie is een leerprobleem…