Coachen van kinderen

We zien steeds vaker kinderen op school die moeite hebben met leren of gedrag vertonen waarmee we niet altijd raad weten zoals overgevoeligheid, weinig zelfvertrouwen, boosheid, verdriet of teruggetrokken gedrag. Leerkrachten vinden het waardevol om op school handelingsgericht en coachend met kinderen om te gaan. Kinderen kunnen zich daardoor gesterkt voelen om lastige situaties het hoofd te bieden, om veilig te experimenteren met nieuw en ander gedrag en om hun emoties de baas te kunnen. Kinderen ontdekken zo wie ze zijn en hoe ze hun persoonlijke kracht kunnen ontwikkelen.

In de cursus Coachen van kinderen gaan we op zoek naar manieren om kinderen te helpen om oplossingen te vinden voor lastige situaties. De cursus Coachen van kinderen richt zich op:

  • Het bevorderen van sociale vaardigheden.
  • Emotiemanagement.
  • Het versterken van zelfvertrouwen.
  • Het ontdekken van de belangrijkste talenten en passies.
  • Leren samenwerken in de groep.

Resultaat

De basis voor de cursus is de methode ‘Kids’ Skills’, aangevuld met diverse invalshoeken die bij het coachen van kinderen toepasbaar zijn. ‘Kids’ Skills’ is een oplossingsgerichte werkwijze waarmee je kinderen kunt helpen hun eigen problemen op te lossen door hen vaardigheden te leren. Deze werkwijze is een speelse en praktische benadering voor het oplossen van moeilijkheden. Daarbij leren we praktische werkvormen toe te passen die helpend kunnen zijn voor kinderen, zoals spelvormen, de kracht van gedachten, het beïnvloeden van de groeimindset, de steungroepaanpak bij pesten in de klas en samen zoeken naar kwaliteiten van het kind. Ook leren cursisten om gesprekken met ouders te voeren en hen in te schakelen als belangrijke ondersteuners van hun kind.

Hoe werkt het

Na afronden van de cursus Coachen van kinderen ben je in staat om kinderen individueel te begeleiden bij school. Je leert de werkwijze van ‘Kids’ Skills’ kennen, je eigen coachingsvaardigheden te vergroten en oefent met verschillende werkvormen. De cursus wordt afgesloten met een certificaat. Certificeringvoorwaarden zijn aanwezigheid van minstens 80% en uitvoeren van de praktijkopdrachten, met een eindverslag van minimaal 1 en maximaal 2 A-viertjes.

Tijdsinvestering

Vijf cursusmiddagen van 3 uur. Tijdens de cursus is het de bedoeling dat je aan de slag gaat met een coachingsvraag van een kind, waarbij je de opdrachten kunt uitvoeren die je aangereikt worden.

Trainer

Drs. Corry Wolters, orthopedagoog en gezondheidszorg-psycholoog NIP. Ze biedt hulp aan kinderen met gedrags- en sociaal-emotionele problemen. Ze verzorgt trainingen Oplossingsgericht werken in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs en geeft incompany ‘Kids’ Skills-trainingen’. Voor scholen organiseert ze oplossingsgerichte intervisie en (team)coaching. Corry Wolters schreef een programma ‘Sociale vaardigheden voor jonge kinderen’ en is auteur van het boek ‘Oplossingsgericht aan het werk met kinderen en jongeren’.

Waar en wanneer

Nieuwe planning 2017-2018 volgt.

Investering

Uw investering voor de cursus is € 545,- p.p., € 35,- materiaalkosten.
U ontvangt het Boek ‘Oplossingsgericht aan het werk met kinderen en jongeren’ van Corry Wolters.

Optie: incompanytraining na intake.

 

Reactie van deelnemers

“Inspirerende middagen, volop tips en bruikbare ideeën voor elke leerling. Een verrijking in mijn groep!” Leerkracht Drogteropslagen

“De cursus is inhoudelijk sterk, praktisch bruikbaar in de groep en met kinderen individueel, direct in te zetten.” Leerkracht Groningen

“Een praktische cursus, gelijk toepasbaar in de praktijk. Een switch van probleem naar te leren vaardigheid.” Leerkracht De Wilp

Uw trainer

Registerleraar.nl gevalideerde cursus

Deze cursus is gevalideerd door registerleraar.nl. Registerleraar.nl is een register van, voor en door leraren in het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs. Met uw registratie geeft u aan dat u bevoegd en bekwaam bent en investeert in uw professionele ontwikkeling. U draagt bij aan een sterke beroepsgroep.

Laat zien wat je waard bent. Sta in het register.

register-leraar

Delen op Social Media

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone