Centrum Zorg & Gedrag

In het leven van kinderen kunnen allerlei situaties ontstaan die voor het kind of zijn/haar opvoedingsomgeving vragen of zorgen oproepen. Op zo’n moment heb je als betrokkene behoefte aan passende handelingsgerichte hulp om te voorkomen dat problemen onnodig groot en divers worden. Het Centrum Zorg & Gedrag van Bureau Meesterschap biedt hiervoor een breed aanbod in Training/Opleiding, Diagnostiek en Behandeling voor scholen (teams, intern begeleiders, leerkrachten en directeuren) en ouders.

Onderwerp

Maak uw keuze uit onderstaand aanbod

1-Zorgroute Compact & Compleet Samenhang in Zorg. Sinds de invoering van de zorgplicht zoeken veel scholen een manier om de leerlingenzorg goed op te zetten. Goede leerlingenzorg vraagt een veelzijdige aanpak. Speciaal daarvoor is Compact & Compleet vanuit de praktijk…

 

Sociaal Emotioneel Leren: Module I: Groepsvorming bij de start van het schooljaar, Module II: Kindgesprekken, Module III: Oudergesprekken

 

Leren Analyseren. Bij het analyseren van toetsen gaat het niet alleen om het aantal goede en foute antwoorden. Wie werkelijk resultaatgericht wil werken zal een stap verder moeten gaan. Wie wil leren analyseren zal zich niet alleen moeten richten op…

 

Autisme vriendelijke communicatie. Communiceren en instrueren voor leerkrachten Alle kinderen die extra aandacht nodig hebben, hebben recht op goed onderwijs. Met de afschaffing van het rugzakje en de invoering van het passend onderwijs verdwijnt de leerling gebonden financiering voor kinderen…

 

Om opbrengstgericht te kunnen werken moeten scholen maatwerk bieden. Dat betekent dat onderwijs gericht moet zijn op de specifieke leerbehoefte van iedere leerling. Om in grote klassen met veel verschillen tussen leerlingen toch resultaatgericht te kunnen…Dyslexieonderzoek Sommige kinderen hebben moeite…

 

Eigen inbreng in leerproces. Niet ‘loslaten’, maar ‘anders vasthouden’. Veel leraren willen hun leerlingen graag meer inbreng geven in het eigen leerproces. Maar hoe doe je dat, zonder de grip te verliezen? Hoe zorg je er voor dat je “in…

 

Een training voor onderwijsassistenten Onderwijsassistenten zijn de extra handen van een leerkracht. Onder zijn of haar verantwoordelijkheid voeren zij activiteiten uit die bijdragen aan een betere ontwikkeling van de leerlingen. De werkzaamheden…

 

Bureau Meesterschap koppelt de zorg over de ontwikkeling van leerlingen aan de zorgen die er zijn rondom het gedrag van de leerlingen. Beide kunnen niet los van elkaar worden gezien. Zorgen over de cognitieve ontwikkeling van leerlingen gaan vaak…

 

Op weg naar een veilig en respectvol schoolklimaat Herstelrecht is een werkmodel dat gericht is op verbinding, herstellen van relatie na een geschil en samen met betrokkenen werken aan constructieve oplossingen. Communiceren vanuit respect voor elkaar maakt de school…

 

Optimaliseer de rekenresultaten bij leerlingen die kampen met ernstige rekenproblemen door gerichte diagnose en inhoudelijk sterk begeleidingsplan. Cursisten bekwamen zich in onderzoek en begeleiding van leerlingen met ernstige rekenproblemen en dyscalculie. Het protocol ERWD vormt het uitgangspunt…