Centrum Het Jonge Kind

Vanuit Centrum Het Jonge Kind van Bureau Meesterschap, kijken wij op een eigen(wijze) manier naar het onderwijs aan kleuters. De benadering van de jonge leerling is immers een andere voor leraren die werken in de onderbouw. Een aanpak die passend is bij de ontwikkelingsleeftijd van het jonge kind. Spel, ontdekken en leren staan centraal. Er is ook behoefte aan opbrengstgericht werken, wij spreken liever van opbrengstgericht handelen. De onderwijsadviseurs van Centrum Het Jonge Kind zijn onderbouw experts en bieden hier een veelheid aan aantrekkelijke trainingen, coaching en ondersteuning voor leraren die werken met de leeftijdsgroep 2 – 7 jaar.

Onderwerp

Maak uw keuze uit onderstaand aanbod

Observeren en Coachen voor coördinatoren Verdiepingstraining Post-HBO voor Reken- en Taalcoördinatoren en Specialisten Jonge Kind. Leerkrachten ondersteunen in het dagelijks werk in de klas is een waardevolle en dankbare taak van een inhoudelijk specialist. Elke leerkracht, of je nu een…

 

In elk kindcentra doen zich mogelijkheden voor die geschikt zijn voor communicatie en interactie tussen pedagogisch medewerkers en kinderen. Deze situaties blijven echter vaak onbenut, een gemiste kans. Denk bijvoorbeeld aan de kwaliteit van de…

 

Om opbrengstgericht te kunnen werken moeten scholen maatwerk bieden. Dat betekent dat onderwijs gericht moet zijn op de specifieke leerbehoefte van iedere leerling. Om in grote klassen met veel verschillen tussen leerlingen toch resultaatgericht te kunnen…Dyslexieonderzoek Sommige kinderen hebben moeite…

 

U werkt als pedagogisch medewerker in de kinderopvang (kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of buitenschoolse opvang). Een professionele blik is daarbij erg belangrijk. Kinderen zijn uniek en daarbij hoort adaptief begeleiden. Dat wil zeggen dat u…

 

Ontdek wat een kindertekening zegt… Waarom mogen kinderen tekenen? Om even iets voor zichzelf te doen? Of is het een verwerking van een les, of misschien een tekenles waarin nieuwe technieken zijn aangeleerd? Waar we…

 

Masterclass 1 Doe eens iets anders… Veel leerkrachten die werken in groep 1 en 2 vinden het fijn om zelf invulling te geven aan hun onderwijs. Wanneer het gaat om het betrekken van leerlingen bij…

 

Cursisten gaan praktisch aan de slag met een krachtige impuls voor Begrijpend Luisteren. Veel schoolteams werken aan de verbetering van hun resultaten bij Begrijpend Lezen. Een interventie die vaak niet voor de hand ligt voor deze teams:…

 

Kinderen ontwikkelen zich in eigen tempo en op eigen wijze. Wel is sprake van een zeker patroon in de ontwikkeling. De ontwikkelingslijnen moeten voor alle pedagogisch medewerkers herkenbaar zijn. Pas als je weet…

 

Ook de leerkrachten die met kleuters werken willen zich inzetten om het beste voor en met hun kinderen te bereiken. Opbrengstbewust werken met kleuters ziet er in de praktijk anders uit dan in het vervolg op de…

 

Opbrengstgericht werken met jonge kinderen is ‘kinderen doelgericht begeleiden en stimuleren op een manier die ervoor zorgt dat ze zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen’. Daarbij hoort dat de…