Bestuur & Organisatie

U bent als bestuur verantwoordelijk voor kwaliteitsonderwijs op uw scholen. Dagelijks zetten uw leraren, schoolleiders en onderwijsondersteunend personeel zich in voor goed onderwijs op uw scholen. Soms kunt u daar wel wat hulp en ondersteuning bij gebruiken. Dagelijks zetten onze adviseurs zich in om uw organisatie daarbij te ondersteunen en het beste uit uw mensen te halen. Dat doen we met hart voor onderwijs en hart voor mensen. Mensen maken onderwijs!

Onderwerp

Maak uw keuze uit onderstaand aanbod

Assessment, Professionele Momentopname. Talent in kaart gebracht. Met uw talent geeft u richting aan uw loopbaan. Voor uw persoonlijke ontwikkeling of voor selectiegericht assessment brengen wij uw talent in kaart. Nauw betrokken èn op afstand. We noemen het een Professionele…

 

Tijdens deze cursus leert u wat de juridische eisen zijn, die worden gesteld aan de opbouw van een personeelsdossier in geval van een onvoldoende functionerende medewerker. Het doel van de interventies die gepleegd worden in het geval een leerkracht of…

 

Boek ‘Meesterlijk Bekwaam, van talent naar competent’. Het primair onderwijs in Nederland verandert de laatste jaren in een snel tempo. De digitale wereld ontpopt zich ook in de klas. Laptops en I-pads zijn gemeengoed geworden, boeken worden steeds vaker vervangen…

 

Flitsbezoeken VO/VSO. Klassenbezoeken kosten teveel tijd? Dan zijn Flitsbezoeken misschien wel de oplossing. Flitsbezoeken geven u in korte tijd veel informatie over het reilen en zeilen op uw school. U bent snel op de hoogte wat er in de klassen…

 

Een professionele auditor van Bureau Meesterschap brengt aan de hand van een les(sen)observatie in de klas de competenties van de leraar in beeld. De eerste mondelinge feedback vindt direct na de observatie plaats. Daarna ontvangt u het ingevulde rapport, het…

 

Meesterschap biedt professionele ondersteuning op het terrein van financiële bedrijfsvoering & control. De beheersing van de bedrijfsvoering is de uitdaging van iedere manager. De bedrijfsvoering is een belangrijke randvoorwaarde bij het behalen van…

 

Met nieuwe energie verder Wat is uw kracht, wat zijn uw mogelijkheden? Wat vindt u belangrijk en wat wilt u bereiken?Het is niet gemakkelijk om vaste patronen te doorbreken en nieuwe stappen te zetten. Vindt u het…

 

Schoolbesturen is een vak! U bestuurt één school en dat heeft veel voordelen. Iedereen kent iedereen en ons kent ons. Dat maakt de lijnen kort en de betrokkenheid groot. Verder kunt u flexibel omgaan met de middelen en snel…

 

Maak kennis met het nieuwe Onderzoekskader 2017 voor het Primair Onderwijs Op 10 oktober 2016 publiceerde de Inspectie van het Onderwijs haar ‘Definitieve versie’ van het Onderzoekskader 2017. In deze versie is te lezen hoe de inspectie vanaf 1 juli…

 

In een opbrengstgerichte leeromgeving werkt de schoolleiding samen met leerkrachten aan de duurzame verbetering van de leerresultaten. De focus van deze professionals richt zich primair op het leren van leerlingen. Binnen de mogelijkheden van hun ontwikkelingsperspectief en de bestaande leerlijnen,…