AuditCentrum

Een uniek concept

Het Audit- en TrainingsCentrum van Bureau Meesterschap is een uniek concept, waarmee wij directeuren en teamleiders in het basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs ondersteunen, trainen en opleiden om de kwaliteit van onderwijs op de school te verhogen.

Dat de kwaliteit van de leraar ‘het verschil’ in de kwaliteit van het onderwijs maakt, is al lange tijd bekend. Al in 2004 is de wet BIO in werking getreden. In deze wet wordt de plicht op het onderhouden van bekwaamheden beschreven. Iedere leraar moet in de gelegenheid worden gesteld, nadat hij zijn opleiding tot leraar heeft afgerond en gestart is in het onderwijs, zich verder te ontwikkelen; zo’n startbekwame leraar is niet direct een vakbekwame leraar. Schoolleider en bevoegd gezag hebben de plicht de leraar te ondersteunen in dit ontwikkelingsproces.

Daarnaast wordt in 2017 het Lerarenregister verplicht; ‘een geregistreerde leraar laat zien dat hij bevoegd en bekwaam is én dat hij hieraan blijft werken’.
Het AuditCentrum richt zich specifiek op ondersteuning, cursussen, trainingen en opleidingen voor leidinggevenden en leraren. Bureau Meesterschap begeleidt hen bij hun competentieontwikkeling.

Zelf auditeren

Het AuditCentrum richt zich
specifiek op het trainen van de competenties van de schoolleider zodat hij of zij de competenties van zijn leerkrachten kan beoordelen en verbeteren. Met behulp van het Auditcentrum ontwikkelen zij de kennis en vaardigheden om daadwerkelijk op het primaire proces te gaan sturen. Ontwikkelingsgerichte klassenbezoeken zijn daarin een essentieel onderdeel, maar ook kennis over startbekwaam-, basisbekwaam- en vakbekwaam gedrag. Het zelf kunnen auditeren leert directeuren om kwaliteitsbewust te gaan handelen. De schoolleider ontwikkelt kennis over de wettelijke kaders, inspectiecriteria en criteria rondom dossiervorming.

Ontwikkelingsgericht

Kortom: het Auditcentrum heeft antwoorden op vragen rondom het ontwikkelen van kennis, competenties en vaardigheden die toewerken naar een professionele cultuur, waar kwaliteitsdenken voorop staat. De visie is sterk ontwikkelingsgericht. Dat betekent dat er vanuit een groeimodel wordt gewerkt. Schoolleiders wordt geleerd de leraren te helpen bij het versterken van hun competenties. Het Auditcentrum helpt ontwikkelen.

Download hier uw brochure

AuditCentrum

Delen op Social Media

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone
Onderwerp

Maak uw keuze uit onderstaand aanbod

Auditor in Education (Post-HBO). De opleiding tot ‘Auditor in Education’ is gecertificeerd als registeropleiding Post-HBO (CPION). Voor het onderwijs is dit, tot op heden de enige erkende auditopleiding onderwijs in Nederland. Deze driejarige opleiding is onderdeel van het AuditCentrum van…

 

Auditor in Education deel 1. Vergroten eigen deskundigheid. Inschatten van inspectieproof zijn! De opleiding Auditor in Education deel 1 is een must voor iedere schooldirecteur. Naast kennis over de inhoud en samenhang van het nieuwe waarderingskader leert de auditor in…

 

Auditor in Education deel 2 is een verdieping op Auditor in Education deel 1. Thema’s voor de verdieping zijn o.a.: extra begeleiding bij het doen van audits, extra ondersteuning bij het analyseren en auditrapporten meelezen. Vragen over (mis)communicatie met het…

 

Audit Zicht op Zorg. Basis Zorgarrangement. Natuurlijk wilt u als school voldoen aan het basiszorgarrangement. Maar hoe weet u welke criteria daaraan zijn verbonden? Welk zorgprofiel past het beste bij onze school? En wie kan de ontbrekende onderdelen in uw…

 

Audit-Light. Een spiegel voor directeur en team; kwaliteitsprofiel in beeld In de Audit-Light wordt inzichtelijk gemaakt of u voldoet aan alle criteria en of u het maximale uit uw leerlingen haalt. Ook zal naar voren komen hoe de stand van…

 

Audit Raad van Toezicht. Toezicht op kwaliteit In het voorjaar 2010 is de wet ‘Goed Onderwijs, Goed bestuur’ door de Eerste Kamer aangenomen. Vanaf augustus 2011 moeten alle schoolbesturen het bestuur en het toezicht in hun organisatie hebben gescheiden. Dit…

 

Flitsbezoeken PO/SO/SBO. Klassenbezoeken kosten teveel tijd? Dan zijn Flitsbezoeken misschien wel de oplossing. Flitsbezoeken geven u in korte tijd veel informatie over het reilen en zeilen op uw school. U bent snel op de hoogte wat er in de klassen…

 

Tijdens deze cursus leert u wat de juridische eisen zijn, die worden gesteld aan de opbouw van een personeelsdossier in geval van een onvoldoende functionerende medewerker. Het doel van de interventies die gepleegd worden in het geval een leerkracht of…

 

Boek ‘Meesterlijk Bekwaam, van talent naar competent’. Het primair onderwijs in Nederland verandert de laatste jaren in een snel tempo. De digitale wereld ontpopt zich ook in de klas. Laptops en I-pads zijn gemeengoed geworden, boeken worden steeds vaker vervangen…

 

Flitsbezoeken VO/VSO. Klassenbezoeken kosten teveel tijd? Dan zijn Flitsbezoeken misschien wel de oplossing. Flitsbezoeken geven u in korte tijd veel informatie over het reilen en zeilen op uw school. U bent snel op de hoogte wat er in de klassen…