Wat wij doen

Mensen maken onderwijs

Investeren in leren, is mensen laten ontwikkelen. We weten dat het werkt, mensen die hun talent op hun werk kunnen inzetten, doen het beter (voor leerlingen geldt hetzelfde!). Training en scholing van medewerkers is een investering voor henzelf en voor de organisatie.

Hier vindt u ons volledige aanbod van beproefde trainingen en workshops. Maar Bureau Meesterschap biedt meer.

Wij werken vanuit de gedachte: uw vraag is onze opdracht! Dat betekent dat elk traject op maat wordt gemaakt en er anders uit kan zien. Voor team- en individuele begeleiding is dat vanzelfsprekend, in onze trainingen sluiten wij ook aan bij de deelnemers.

Categorie
Onderwerp
Zoeken

Maak uw keuze uit onderstaand aanbod

Slimmer werken, meer doen met minder werkstress! leanLean management is één van de meest toonaangevende managementfilosofieën binnen het bedrijfsleven. Ook binnen het onderwijs is Lean management in opkomst. Lean gaat over efficiency!

 

Vergaderen is een onderdeel van een professionele cultuur. Overleg is nodig om beleidszaken af te stemmen, om beslissingen te nemen, om elkaar te informeren en te brainstormen over nieuwe ideeën. Boeiende zaken zou je zeggen, maar heel vaak…

 

Professionele communicatie versterkt je team. Hoe communiceert jouw team? Weten ze elkaar te versterken? Is er oog voor elkaars kwaliteiten? Binnen scholen en andere organisaties, waar met kinderen wordt gewerkt, wordt van een team gevraagd…

 

Het onderwijs is dynamisch. Verbetertrajecten volgen elkaar snel op. Met welk gewenst effect? Is er sprake van duurzame verandering en kwaliteitsverbetering? Een professionele cultuur is voorwaarde voor de totstandkoming van kwaliteitsverbetering en opbrengsten. Vraag: Hoe…

 

Regie houden op het proces. Binnen de school vinden voortdurend veranderingen plaats. De ‘gewone’ veranderingen worden meestal goed opgepakt door management en team. Soms echter vraagt een veranderingsproces meer tijd en aandacht. Veranderingsprocessen die blijvend resultaat brengen, vragen…

 

“Meer dan sfeer… anders dan druk”. De positie van de leerkracht, de directie en het team krijgen veel aandacht. De competentieontwikkeling staat centraal in de loopbaanontwikkeling. Het onderwijs moet perspectief bieden om uit te groeien naar…