Wat wij doen

Mensen maken onderwijs

Investeren in leren, is mensen laten ontwikkelen. We weten dat het werkt, mensen die hun talent op hun werk kunnen inzetten, doen het beter (voor leerlingen geldt hetzelfde!). Training en scholing van medewerkers is een investering voor henzelf en voor de organisatie.

Hier vindt u ons volledige aanbod van beproefde trainingen en workshops. Maar Bureau Meesterschap biedt meer.

Wij werken vanuit de gedachte: uw vraag is onze opdracht! Dat betekent dat elk traject op maat wordt gemaakt en er anders uit kan zien. Voor team- en individuele begeleiding is dat vanzelfsprekend, in onze trainingen sluiten wij ook aan bij de deelnemers.

Categorie
Onderwerp
Zoeken

Maak uw keuze uit onderstaand aanbod

Sociaal Emotioneel Leren: Module I: Groepsvorming bij de start van het schooljaar, Module II: Kindgesprekken, Module III: Oudergesprekken

 

Flitsbezoeken PO/SO/SBO. Klassenbezoeken kosten teveel tijd? Dan zijn Flitsbezoeken misschien wel de oplossing. Flitsbezoeken geven u in korte tijd veel informatie over het reilen en zeilen op uw school. U bent snel op de hoogte wat er in de klassen…

 

Leren Analyseren. Bij het analyseren van toetsen gaat het niet alleen om het aantal goede en foute antwoorden. Wie werkelijk resultaatgericht wil werken zal een stap verder moeten gaan. Wie wil leren analyseren zal zich niet alleen moeten richten op…

 

Leer werken met het Bekwaamheidskompas leraar bij het Waarderingskader PO 2017 en de nieuwe CAO-PO. Scholen zullen volgens het nieuwe inspectiekader (2017) systematisch moeten werken aan de ontwikkeling van leerkrachtgedrag. Het Bekwaamheidskompas van Bureau Meesterschap is een gevalideerd instrument dat…

 

Combinatiegroepen Format voor maatwerk Het werken in combinatiegroepen biedt leraren en leerlingen extra kansen en veel scholen in Noord-Nederland bewijzen dagelijks dat de kwaliteit van het onderwijs op een kleine of zeer kleine school heel goed kan zijn. De adviseurs…

 

De innovatiewedstrijd! Een activerende en enthousiasmerende wedstrijd waarin vernieuwing vanaf de werkvloer vorm krijgt! Een wedstrijd tussen leerkrachten zorgt voor dynamiek, enthousiasme en veel energie in de school. In deze wedstrijd stellen leerkrachten zichzelf de vraag welke doelen ze in…

 

Eerste stappen naar de 21e eeuw. Veel leerkrachten voelen zich onvoldoende bekwaam om leerlingen digitaal te begeleiden. Jonge kinderen groeien op in een digitale wereld. Zonder drempel klikken, swipen en skypen ze op allerlei verschillende apparaten. Leerkrachten zijn veelal opgegroeid…

 

Eigen inbreng in leerproces. Niet ‘loslaten’, maar ‘anders vasthouden’. Veel leraren willen hun leerlingen graag meer inbreng geven in het eigen leerproces. Maar hoe doe je dat, zonder de grip te verliezen? Hoe zorg je er voor dat je “in…

 

Bureau Meesterschap koppelt de zorg over de ontwikkeling van leerlingen aan de zorgen die er zijn rondom het gedrag van de leerlingen. Beide kunnen niet los van elkaar worden gezien. Zorgen over de cognitieve ontwikkeling van leerlingen gaan vaak…

 

U werkt als pedagogisch medewerker in de kinderopvang (kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of buitenschoolse opvang). Een professionele blik is daarbij erg belangrijk. Kinderen zijn uniek en daarbij hoort adaptief begeleiden. Dat wil zeggen dat u…