Wat wij doen

Mensen maken onderwijs

Investeren in leren, is mensen laten ontwikkelen. We weten dat het werkt, mensen die hun talent op hun werk kunnen inzetten, doen het beter (voor leerlingen geldt hetzelfde!). Training en scholing van medewerkers is een investering voor henzelf en voor de organisatie.

Hier vindt u ons volledige aanbod van beproefde trainingen en workshops. Maar Bureau Meesterschap biedt meer.

Wij werken vanuit de gedachte: uw vraag is onze opdracht! Dat betekent dat elk traject op maat wordt gemaakt en er anders uit kan zien. Voor team- en individuele begeleiding is dat vanzelfsprekend, in onze trainingen sluiten wij ook aan bij de deelnemers.

Categorie
Onderwerp
Zoeken

Maak uw keuze uit onderstaand aanbod

Observeren en Coachen voor coördinatoren Verdiepingstraining Post-HBO voor Reken- en Taalcoördinatoren en Specialisten Jonge Kind. Leerkrachten ondersteunen in het dagelijks werk in de klas is een waardevolle en dankbare taak van een inhoudelijk specialist. Elke leerkracht, of je nu een…

 

1-Zorgroute Compact & Compleet Samenhang in Zorg. Sinds de invoering van de zorgplicht zoeken veel scholen een manier om de leerlingenzorg goed op te zetten. Goede leerlingenzorg vraagt een veelzijdige aanpak. Speciaal daarvoor is Compact & Compleet vanuit de praktijk…

 

Sociaal Emotioneel Leren: Module I: Groepsvorming bij de start van het schooljaar, Module II: Kindgesprekken, Module III: Oudergesprekken

 

Assessment, Professionele Momentopname. Talent in kaart gebracht. Met uw talent geeft u richting aan uw loopbaan. Voor uw persoonlijke ontwikkeling of voor selectiegericht assessment brengen wij uw talent in kaart. Nauw betrokken èn op afstand. We noemen het een Professionele…

 

Auditor in Education (Post-HBO). De opleiding tot ‘Auditor in Education’ is gecertificeerd als registeropleiding Post-HBO (CPION). Voor het onderwijs is dit, tot op heden de enige erkende auditopleiding onderwijs in Nederland. Deze driejarige opleiding is onderdeel van het AuditCentrum van…

 

Auditor in Education deel 1. Vergroten eigen deskundigheid. Inschatten van inspectieproof zijn! De opleiding Auditor in Education deel 1 is een must voor iedere schooldirecteur. Naast kennis over de inhoud en samenhang van het nieuwe waarderingskader leert de auditor in…

 

Auditor in Education deel 2 is een verdieping op Auditor in Education deel 1. Thema’s voor de verdieping zijn o.a.: extra begeleiding bij het doen van audits, extra ondersteuning bij het analyseren en auditrapporten meelezen. Vragen over (mis)communicatie met het…

 

Audit Zicht op Zorg. Basis Zorgarrangement. Natuurlijk wilt u als school voldoen aan het basiszorgarrangement. Maar hoe weet u welke criteria daaraan zijn verbonden? Welk zorgprofiel past het beste bij onze school? En wie kan de ontbrekende onderdelen in uw…

 

Audit-Light. Een spiegel voor directeur en team; kwaliteitsprofiel in beeld In de Audit-Light wordt inzichtelijk gemaakt of u voldoet aan alle criteria en of u het maximale uit uw leerlingen haalt. Ook zal naar voren komen hoe de stand van…

 

Audit Raad van Toezicht. Toezicht op kwaliteit In het voorjaar 2010 is de wet ‘Goed Onderwijs, Goed bestuur’ door de Eerste Kamer aangenomen. Vanaf augustus 2011 moeten alle schoolbesturen het bestuur en het toezicht in hun organisatie hebben gescheiden. Dit…